پلیمر عضو جدایی ناپذیر زندگی امروز

جای تعجب نیست که تقریباً همه دانشمندان مواد و بیش از نیمی از شیمیدانان و مهندسان شیمی، تعداد زیادی از فیزیکدانان، فناوران نساجی، مهندسان مکانیک، داروسازان و سایر گروه های علمی در پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با پلیمرها مشارکت دارند.

علاوه بر این، این واقعیت که داروسازی، زیست‌شناسی مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک رشته‌هایی هستند که پلیمرها و شیمی عایق نانو پلیمر ۱۴۰۱ نقش مهمی در توسعه حوزه‌های جدید خود دارند.

واضح است چرا مطالعه مولکول‌های غول‌پیکر یکی از پرمخاطب‌ترین رشته‌های علم است. بنابراین به نظر می رسد که مستربچ کربی پلیمر یک رشته تخصصی یا شاخه ای از شیمی نیست.

در عوض، این یک رشته تخصصی، گسترده و منحصر به فرد است که می تواند برخی از بخش های شیمی و چندین رشته علمی دیگر را نیز پوشش دهد.

زمانی که گروه های پژوهشی آموزش دیده در یک رشته تخصصی، علایق خود را به یک رشته مرتبط معطوف می کنند، حوزه های علمی همواره بسیار فعال شده اند.

این امر همیشه بوده و در آینده نیز به ویژه در کارهای تحقیقاتی پلیمر صادق خواهد بود. لازمه در پلیمر استفاده از ایده ها و دانش و تکنیک های شیمی برای مواد پیچیده و درشت مولکول ها است.

این یک وظیفه اساسی است و بهترین راه هایی را می طلبد که  پلیمر استخر کشاورزی می تواند ارائه دهد

شاید شیمی پلیمر، بیش از هر زمینه تحقیقاتی دیگری، خطوط سنتی همه شاخه های شیمی، زیست شناسی، فیزیک، مواد، مهندسی، داروسازی و حتی پزشکی را در هم رد کرده و قطع کند.

یک تازه وارد به علم پلیمر نیاز به توانایی کافی برای ترکیب دانش گسترده از همه زمینه های فوق الذکر دارد.

از این رو، این سرمقاله برای نشان دادن نقش بسیار چشمگیر و فراموش نشدنی مستربچ پلی اتیلن ۱۴۰۱ در زندگی انسان نوشته شده است.

 • منابع:
  1. Polymers in our daily life
 • تبلیغات: 
  1. با استفاده از مفتول در خانه شارژر تلفن همراه بسازید!
  2. پرواز شتری که بال نداشت از افسانه تا واقعیت!
  3. انتخاب بهترین هواکش برای ورزش دو و میدانی
  4. استفاده از رب گوجه به عنوان بوگیر یخچال!