مایع دستشویی 20 لیتری سیو که کارخانه دار با فروش یک عدد از آن 51 میلیارد ضرر کرد

تصور می‌شود که شستن دست‌ها با مایع دستشویی 20 لیتری سیو برای پیشگیری از انتقال عوامل بیماری‌زای اسهال مؤثر است. با این حال، قطعی نیست که شستن دست ها با صابون در کاهش آلودگی با باکتری های مرتبط با اسهال موثرتر از استفاده از آب است.

در این مطالعه 20 داوطلب با دست زدن به دستگیره‌های در و نرده‌های مکان‌های عمومی دست‌های خود را به طور عمدی آلوده کردند. سپس آنها به طور تصادفی به شستشوی دست با آب و مایع، شستشوی دست با صابون غیر باکتریایی و بدون شستشوی دست اختصاص داده شدند.

هر داوطلب 24 بار تحت این روش قرار گرفت و در مجموع 480 نمونه به دست آمد. باکتری‌هایی با منشا مدفوعی بالقوه پس از عدم شستشوی دست با مایع در 44 درصد نمونه‌ها یافت شدند.

شستن دست ها با آب به تنهایی بدون استفاده از مایع یا صابون حضور باکتری ها را به 23 درصد کاهش داد. شستن دست‌ها با آب و مایع، حضور باکتری‌ها را به 8 درصد کاهش داد.

مایع

به نظر نمی رسد این اثر به گونه های باکتری بستگی داشته باشد. شستن دست ها با آب و مایع غیر آنتی باکتریال برای حذف باکتری های با منشأ مدفوعی از دست ها موثرتر از شستشوی دست ها با آب به تنهایی است و بنابراین باید برای پیشگیری از انتقال بیماری های اسهالی مفیدتر باشد.

بیماری های اسهالی یکی از علل اصلی مرگ و میر کودکان در سراسر جهان است. سازمان جهانی بهداشت شیوع بیماری های اسهالی را به عنوان یک مشکل جدی جهانی می شناسد.

تخمین می زند که هر ساله بیش از 2.2 میلیون نفر به دلیل این عفونت ها جان خود را از دست می دهند که بیشتر از مالاریا، HIV/AIDS و سرخک است.

اکثر این مرگ و میرها در کودکان زیر 5 سال است. پیشنهاد شده است که شستن دست ها با مایع ممکن است به طور قابل ملاحظه ای خطر ابتلا به بیماری های اسهالی را کاهش دهد.