در جنگ جهانی دوم سربازان برای استتار خود از پالتو پوست گرگ استفاده می کردند

پالتو پوست سمور روندهای مد را به سرعت پیش می روند اما فروش در پایان دهه 1920 شروع به کاهش کرد.
با این حال، صنعت قصد نداشت آن را به این راحتی کنار بگذارد و تصمیم گرفت یک کمپین تبلیغاتی قوی دیگر را در مجلات مد مردانه راه اندازی کند و گفت که کت خز راکون بازگشتی قوی دارد.
نوشتن آن در واقع، آن را به واقعیت تبدیل کرد. تعداد دانش‌آموزانی که در بازی‌های فوتبال، کت‌های راکون پوشیده بودند، بیش از هر زمان دیگری بود.
آنها کمی متفاوت از پیشینیان خود بودند در سایه تیره تر، با یقه شال و دکمه های چرمی سنگین است.
از سنگین ترین انواع پالتو پوست ها می توان از پالتو پوست گرگ نام برد که در تمام مدت، در اروپا، روند فروش آنها همچنان قوی بود.
پالتو
در واقع، هر مرد محترمی در آن زمان حداقل دارای سه کت خز مختلف بود، یکی پالتو بارانی و دیگری رسمی، دیگری کت شب و سومی ورژن اسپرت تر است.

منشأ و کیفیت خز تفاوت اصلی بین یکی برای آقایان طبقه بالاتر و یکی برای یک مرد معمولی کارگر بود، راکون و بیش از حد پایین تر در حالی که سمور مخصوص افراد ثروتمند بود.

در جنگ شاهد کاهش شدید تقاضا برای پالتو پوست بودیم، در واقع تا حدود سال 1955، آنها دیگر محبوب نبودند. این رفاه است که کت های خز مردانه را به صحنه اول بازگرداند.

در آمریکای طبقه متوسط محبوبیت بیشتری پیدا کرد، بیش از هر جای دیگری در جهان. آنها تا دهه 1970 بسیار قابل مشاهده بودند، زمانی که یک جنبش ضد خز ظاهر شد و فروش را کاهش داد.

نکته جالب در مورد مد این است که شما هرگز نمی دانید چه زمانی یک استایل را برمی گرداند و چه کسی آن را انجام می دهد.

 • منابع:
  1. A Brief History of Men’s Fur Coats
 • تبلیغات: 
  1. 10 روش کارآفرینی بر اساس کسب و کار خود
  2. جنگ بر سر آب نزدیک تر از همیشه!
  3. جراحی های عجیب و غریب گوش
  4. کنجدی که در جهان معروف شد!