با مصرف کود حیوانی مرغ در غذا از سرطان روده در امان باشید

کود حیوانی، زمانی که به درستی استفاده شود، می تواند به حل چندین مورد از این مسائل کمک کند. از تمام اجزای آلی خاک تشکیل شده است. بر تمام خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر می گذارد.

همبستگی مستقیمی با حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه، ظرفیت نگهداری آب، وزن مخصوص ظاهری و پایداری سنگدانه ها دارد. اندازه گیری سطح اسیدی یا قلیایی بودن خاک. برای تغذیه گیاه، رشد و فعالیت بیولوژیکی و شیمیایی خاک ضروری است.

کود حیوانی مرغ که به درستی استفاده شود می تواند مواد مغذی کافی برای رشد محصول فراهم کند و سطح مواد آلی را افزایش دهد. کودهای حیوانی، زمانی که در برنامه باروری محصولات ادغام شوند، به خواص شیمیایی خاک کمک می کنند و نگرانی های نشان داده شده در بالا را کاهش می دهند.

این مزایا به ترکیب اصلاحیه بستگی دارد. به طور کلی، مهمترین اثر فوری افزودن مواد مغذی است. کود می تواند مقدار قابل توجهی از مواد مغذی مورد نیاز گیاهان را برای نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ریز مغذی ها برآورده کند.

فرد باید کود دامی را طوری مدیریت کند که هنگام استفاده از یک ماده غذایی به مقدار کافی، ماده مغذی دیگر بیش از حد مصرف نشود یا در سال های آینده مورد استفاده قرار نگیرد.

کود

معمولا توصیه های کود دامی بر اساس محتوای شیمیایی کود ارائه می شود، بنابراین مهم است که تجزیه و تحلیل کامل انجام شود. در حالی که به طور کلی مشکلی نیست، نمک اضافی می تواند بر روی خاک تأثیر منفی بگذارد، و سطح نمک کود باید با آزمایش خاک کنترل شود تا از مشکلات جلوگیری شود.

در درازمدت، زمانی که کود با محتوای کربن بالا استفاده می شود، مانند کود گاو، مواد آلی خاک افزایش می یابد. با افزایش مواد آلی، مواد مغذی بیشتری به دلیل وجود مخزن بزرگتر مواد مغذی در دسترس است.

مزایای افزایش مواد آلی خاک با بهبود سایر خواص فیزیکی و بیولوژیکی نیز به نمایش گذاشته می شود. علاوه بر این، مواد آلی اضافی در خاک به دلیل کاربردهای کود دامی می تواند ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را افزایش دهد.

کود همچنین می تواند حاوی اجزایی با اثرات آهکی بالقوه بر روی خاک باشد. این سهم خاص می تواند به حفظ pH خاک در سطوح نرمال کمک کند و در دسترس بودن مواد مغذی را برای محصولات به حداکثر برساند.