ال ای دی های زیبا دائمی برای خیابان های پر تردد پایتخت

در سال‌های اخیر از ال ای دی در گلخانه‌های بسته برای کاشت گل‌های ضدفصل، میوه‌ها، سبزی‌ها و غیره استفاده زیادی می‌شود که در نتیجه کوتاه بودن زمان آفتاب در زمستان و اوایل بهار، رشد گیاه کند می‌شود.

مشکل ناکافی روشنایی در کشت میوه سبزیجات در خارج از فصل، محققان را بر آن می دارد تا به دنبال ابزاری برای تغییر این شرایط باشند. در این میان استفاده از گلخانه های مدرن برای ایجاد شرایط ایده آل رشد و روشنایی برای افزایش تولید سبزی یک روند توسعه ای برای کشورهای سراسر جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته است.

در حال حاضر، سیستم های متداول روشنایی مکمل مصنوعی عبارتند از لامپ فلورسنت، لامپ سدیم فشار قوی، لامپ متال هالید و غیره. اما این منابع نور مصنوعی که در سیستم روشنایی تکمیلی استفاده می شوند دارای اشکالات آشکاری هستند. به عنوان مثال، طیف آنها عمدتاً خط طیفی خطی است که باعث عدم تطابق با طیف جذبی فتوسنتزی گیاه می شود.

تنها بخشی از طول موج های لامپ می تواند توسط گیاهان جذب شود و سایر طول موج های نور هدر می رود. دوم، مصرف برق لامپ های رشته ای، لوله های فلورسنت، لامپ های سدیم فشار بالا و لامپ های متال هالید بسیار زیاد است، در عین حال گرمای زیادی تولید می کنند. بنابراین آنها نمی توانند گیاهان را در فاصله نسبتا نزدیک به کاشت قرار دهند.

سوم، این منابع نور مصنوعی در مقایسه با منابع نور LED جدید توسعه یافته، لامپ های کم مصرف نیستند. در تحلیل جامع فوق، بازده انگیزشی این چراغ‌های سنتی بر روی رشد گیاه زیاد نیست و هزینه‌های روشنایی مصنوعی را تا حد زیادی افزایش می‌دهند.

بنابراین، فناوری مکمل نور مصنوعی تاکنون تنها در رشد گل‌های با ارزش افزوده بالا به کار گرفته شده است. به طور گسترده ای در تولیدات کشاورزی استفاده نشده است.